4 mars 2011

Leaving home - Nicke Borg

Man i hårtofs går hemifrån upprepade gånger av diverse anledningar.

Nicke säger till en kvinna att inte stå för nära honom och slösa bort hans tid. Han ber gud att hjälpa till med frigörelsen från kvinnan, eftersom han ska åka hemifrån för att klättra i berg.

Nicke letar efter något för att inte förlora vad han redan hittat. Oavsett vad kvinnan tycker så kommer han alltid vara i närheten, för att höra kvinnan prata och slippa vara ensam. Därför åker Nicke hemifrån.

En del säger att en viss man förändrat Nicke och fått honom att inse hur hans liv raserats.  Han frågar sig själv hur många människor som kan göra ett stort intryck på honom, men stänger sedan av hjärnverksamheten och går hemifrån igen.

Nicke har kommit till vissa insikter beträffande sig själv, bland annat att det är en lång och skakig resa som väntar för den som vill bli en rebell. Han går hemifrån igen.

Och så går Nicke hemifrån igen, men kommer sedan hem för gott. Ända tills han måste gå hemifrån igen, alltså.

>> Riktiga texten

1 kommentar: