11 februari 2012

Soldiers - Ulrik Munther

17-årig barnsoldat börjar blöda i strid.

Ulrik Munther har blivit sårad i strid ända ner till benmärgen, men vill ändå fortsätta slåss. Han förlåter personen som åsakat honom smärtan eftersom denna har lika ont.

Det är egentligen inte konstigt att Ulrik gjort illa sig eftersom han och alla vi andra är soldater på ett slagfält och det är ju det som soldater gör. Blöder, alltså. I all misär har han ändå sinnesnärvaron att på ett Munthert sätt sjunga ”Woh oh oh”.

Ulrik erkänner att han inte har några ursäkter till att inte ge bort saker, samt att lögner kan döda. Inga av dessa resonemang utvecklar han vidare utan nöjer sig med att återigen förlåta personen som skadade honom i strid tidigare i berättelsen.

Ulrik är en blödande soldat, men har ändå tillräcklig sinnesnärvaro för att sjunga ”Woh oh oh” en sista gång.

>> Riktiga texten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar